B-Społeczny sektor metalowy - Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

B-Społeczny sektor metalowy - Wzmocnienie dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez dialog dwustronny

B-Społeczny sektor metalowy - Dialog Społeczny – Godna Praca

Beneficjent projektu: Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
Czas realizacji: 1/02/2020 – 31/10/2021

Celem projektu jest przyczynienie się do aktywizacji i wzmocnienia dialogu społecznego w sektorze metalowym poprzez wprowadzenie najlepszych praktyk dialogu społecznego w Polsce  oraz poprzez rozpowszechnianie wiedzy o układach zbiorowych i ich prawidłowym wdrażaniu na poziomie przedsiębiorstw.
 
Projekt przewiduje zatrudnienie norweskiego eksperta do wymiany dobrych praktyk dwustronnego dialogu społecznego w Norwegii. Realizacja projektu pomoże nawiązać długoterminową i skuteczną współpracę między regionalnymi strukturami FZZMiH w dziedzinie dialogu społecznego.
Projekt przyczyni się do zbliżenia organizacji pracowników i organizacji pracodawców. Obie strony mogą odnieść korzyści dzięki dyskusjom, konsultacjom, negocjacjom, wspólnym działaniom oraz podejmując wyzwania związane z rynkiem pracy w sektorze metalowym.